Životopis

13.05.2012 10:21

 

 

Mgr. Daniela HEBNAROVÁ

 

Narozena:   13. 2. 1957

Státní příslušnost: Česká republika

 

Dosažené vzdělání:

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 1972-1976 – maturitní zkouška (humanitní zaměření)

SKŠ Praha - Knihovnictví a vědeckotechnické informace 1977-1979 – maturitní zkouška

FF UP Olomouc, obor teorie a dějiny literatury a dramatických umění,  1989 - 1993 bakalářský obor – státní zkoušky: Historie divadla a filmu, Teorie divadla a filmu )

1993-1995 magisterský obor Literární věda –  státní zkoušky: Teorie literatury, Dějiny literatury)

Prezentační techniky, moderování, lektorské dovednosti – tréningy a kurzy (PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia)  2000-2002 - certifikát

Projektová gramotnost, 2001-2003 (OSF - Open Society Fund Praha) – certifikát

Průběžné sebevzdělávání, účast na kurzech, školeních, workshopech, prezentacích. (osvědčení, certifikáty)

Angličtina – slovem a písmem (pokračuji průběžně)

Ruština – orientační komunikace

 

Zahraniční stáže:

Norsko, Trondheim 1997 ( PUBLICA , EK EU, zavádění ICT ve veřejných knihovnách)- certifikát

Řecko, Veria 2002 (PULMAN, EK EU, spolupráce paměťových institucí) - certifikát

Slovensko, Nitra 2005 ( Twinning, Grundwig) -  certifikát

 

Dosavadní průběh zaměstnání:

Starostka města Kroměříž - 11/2010

Dům Kultury Kroměříž - ředitelka 3/2010 - 11/2010

Knihovna Kroměřížska – zástupce ředitele knihovny 2001 –3/ 2010

Okresní knihovna v Kroměříži (pracoviště Kroměříž) – vedoucí úseku služeb 1987 – 2000

Okresní knihovna v Kroměříži (pracoviště Holešov) – knihovník 1985-1986

Tesla Rožnov pod Radhoštěm -  informatik (THP) 1979 – 1980

 

Z dosavadní činnosti:

2004 – Místo Karla Kryla v současné české poezii – ( celostátní literární konference)

2006-2007 -  informační gramotnost, projektová gramotnost - ( lektor pro NO, NNO)

2002, 2004, 2006 - ekologické a environmentální aktivity - Ekologická výchova v knihovnách (česko-slovenské aktivity)

2006-2007 - podíl na tvorbě databáze regionálních osobností – ( např. K. Kryl, Marie von Ebner  Eschenbach, Jan Milíč z Kroměříže, aj.)

2000-2007 - pedagogická činnost – externí výuka Mahenova knihovna Brno (PR, management, projektová gramotnost, moravská německá literatura)

2006-2007 - výuka zvyšování absorpční kapacity neziskového sektoru na Kroměřížsku (Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje)

2000-2007 - ediční činnost (Adresáře neziskového sektoru, Příklady dobré praxe, Sborníky soutěží v dětském literárním projevu, PR materiály)

2006 - 2007 - U3v – organizace vysokoškolského studia seniorů Kroměřížska ve spolupráci s UTB Zlín (Akademie III. věku, mimoškolní vzdělávání – celoživotní učení)

2001 - 2007 – předsedkyně Společnosti přátel Slovenska, o. s., organizace česko-slovenských kulturních, společenských a vzdělávacích programů

 

Jiná činnost – výběr:

2005-2007 vedoucí projektu Centra celoživotního učení  - z ESF v rámci OPRLZ( Za realizaci  projektu a další kulturní a vzdělávací  aktivity  byla   Knihovně Kroměřížska udělena státní cena Knihovna roku 2005, cena Města Kroměříže)

2005 podíl na národní koordinaci projektu EK EU CALIMERA – spolupráce archivů, muzeí, knihoven v digitálním světě

2006-2007 vedoucí projektu Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje, knihovna partnerem Zlínského kraje pro neziskový sektor Kroměřížsko (zvyšování absorpční kapacity)

2007 členka redakční rady Zpravodaje Města Kroměříže

2005-2007 členka Výboru zastupitelstva Zlínského kraje pro záležitosti EU, Zastupitelstva Města Kroměříže, komisí, výborů (školství a vzdělávání, mezinárodní vztahy, komunikace s veřejností, spolupráce s kulturní, společenskou komisí a komisí cestovního ruchu, pověřena zastupitelka pro vykonávání občanských obřadů)

2007 členka dozorčí rady Kroměřížské rozvojové kanceláře (KROK)

2000-2007 moderátorka a organizátorka setkávání a zapojování občanů do věcí veřejných (kulaté stoly, diskusní fóra, panelové diskuse, prezentace, tiskové konference)

Publikační činnost: články v odborném, regionálním, celostátním tisku, elektronická publikační činnost

 

Zájmy a záliby:

Hudba (rock, folk)

Film, divadlo

Vysokohorská turistika

Lidé

Psi