Zdravice pro setkání s rumunskou královskou rodinou

17.10.2011 14:50

 

Vaše veličenstvo, Vaše královské výsosti, Excelence, vážené dámy, vážení pánové.

Je mi neobyčejnou ctí, že mohu předat pozdravy od občanů města Kroměříže při dnešním slavnostním setkání. Čas neúprosně letí a vzpomínky žloutnou, jako staré fotografie. Ale historie každého národa nás učí nezapomínat. Naše město nikdy nezapomnělo na rumunské vojáky královské armády, která pod velením svého maršála nejvyššího velitele – Vašeho veličenstva- osvobodila Kroměříž a okolní obce.

Útok na Kroměříž vedl 4. rumunský armádní sbor v pátek 4. května 1945. Byly to současně tři pěší rumunské divize: necelá 10. pěší divize pod vedením generála Mihaila Camarascu, 19. pěší divize pod vedením velitele divize generála Gheoghe Mosui a 2. divize horských myslivců pod vedením generála Constantina Iordachescu

Díky rozhodnutí velitele rumunské královské armády Mosui, který Kroměříž obdivoval jako krásné historické město, nebylo při osvobozování Kroměříže použito těžkých dělostřeleckých zbraní, takže škody na majetku nebyly velké.

Dovolte mi ocitovat ze vzpomínek velitele dělostřelecké divize A. Constantinesca: „Obyvatelé Kroměříže nám po celou dobu mimořádně pomáhali. Viděl jsem mnoho našich raněných vojáků, které občané sbírali a pozorně se o ně starali a ošetřovali je. Někteří nám donášeli střelivo a pomáhali při přemísťování děl. Podávali nám cenné informace o nepříteli … My, rumunští vojáci, jsme cítili, že všechno obyvatelstvo je na naší straně a to nás v boji velmi posilovalo. Jsem přesvědčen, že na 4. květen 1945 občané Kroměříže nezapomenou právě tak, jako nezapomínají vojáci 19. divize.“

Občané Kroměříže nezapomněli na 4. 5. 1945, nezapomněli ani  na  vojáky 19. divize, slavné syny rumunského národa, kteří položili své životy v pro ně cizí zemi,  čímž se osudy obou zemí prolnuly a už navždy budou svázány krví hrdinů a vděčností přeživších obyvatel.  Bez zásahu rumunské královské armády by jejich utrpení trvalo mnohem déle.

Kroměřížané nezapomněli ani na nejvyššího velitele rumunské armády , který  se v těchto dnech dožívá významného životního jubilea.  Zastupitelstvo města Kroměříže se rozhodlo udělit čestné občanství města králi Michaelovi I. Jako poděkování a připomenutí historie, která se snoubí se současností., jako výraz úcty a přátelství dvou blízkých národů k jednomu významnému státníkovi.

Vaše veličenstvo přijměte, prosím, čestné občanství Města Kroměříže, které Vám bylo uděleno Zastupitelstvem města a je symbolem úcty, přátelství a vztahů mezi našimi zeměmi. Brány našeho města, stejně tak jako srdce jeho obyvatel – jsou Vám otevřeny.