UVÍTÁNÍ PANA PREZIDENTA NA VELKÉM NÁMĚSTÍ V KROMĚŘÍŽI

14.09.2013 21:35

Město Kroměříž bylo vybráno jako jedna ze zastávek prezidenta České republiky při jeho oficiální návštěvě ve Zlínském kraji. Den D byl pro Kroměříž stanoven na čtvrtek 5. září a program návštěvy sestával především ze setkání s občany na Velkém náměstí v Kroměříže.

To byla také příležitost pro mne osobně se s panem prezidentem Milošem Zemanem přivítat a těsně po devatenácté hodině společně s ním a panem hejtmanem Zlínského kraje vystoupit na pódium, po nímž už čekalo úctyhodné množství zájemců o toto nevšední setkání.

Ač z připraveného textu autenticky zaznělo méně, předkládám ho v podobě, která mi zůstala na pracovním stole:

Vážený pane prezidente, vážení občané Kroměříže a další hosté.

Je mi ctí, že v roce oslav 750 let trvání města Kroměříže máme možnost se na Velkém náměstí setkávat významnými hosty. Právě na tomto místě před pár dny dozněly tóny mezinárodního festivalu vojenských hudeb, před tím dožínkové veselí a další významné akce, které k roku oslav a ke koloritu našeho města již tradičně patří.

Přítomnost pana prezidenta Miloše Zemana v našem městě podtrhuje pro nás významné období, kdy si připomínáme nejen historii, ale spoluvytváříme i další cestu – jak město rozvíjet, dále udržovat ho jako místo příjemné pro každodenní život.

Dovolte mi, pane prezidente, abych Vám naše krásné město stručně a výstižně představila.

Pro mě osobně je to láska na první, druhý i třetí pohled. Tím prvním pohledem je setkání s historií, která se otiskla do tváře města a vytvořila kulturní perlu v srdci Moravy.

Druhým pohledem lze zachytit naši přítomnost, která nabízí město upravené, s rozvahou a péčí spravované tak, aby mohlo být domovem tisíců pracovitých lidí.

A třetí pohled to jsou naše děti, naše budoucnost. Je směr, díky kterému navazujeme historii i současnost smysluplným konáním tak, aby u příští generace mohly město Kroměříž milovat, spojit s ním své životy osobní i pracovní. Nazývat ho skutečným domovem, místem z nejmilejších.