Veliké přání velikonoční...

28.03.2013 20:40

Čas velikonoční vnímáme mnohdy velmi odlišně. Někdo cítí přímé propojení s křesťanskou tradicí, jiní ctí Velikonoce jako svátek jara se všemi pestrými rekvizitami.

To nejdůležitější je však obsaženo ve vzduchu, v půdě, ve všem živém - je to energie probouzející se přírody. Po tichu zimního období ožívá prostor zpěvem hnízdících přelétavců, najednou potkáváte více lidí na ulicích, všechno má jiskru...

Kéž nám ta jarní jiskra padne do oka, aby náš pohled na svět i nejbližší okolí měl jas, vlídnost i vitalitu. Stejný jas, vlídnost a vitalita ať nás provázejí v osobním i profesním životě. Jaro je kouzlo, ono znovuzrození, ať už ho vnímáme jakkoliv. 

Radost a pohodu přeje Daniela Hebnarová