Tichá zóna???

31.05.2018 21:44

Ze všech médií, ze všech stran se na nás všechny valí požadavek na věcnou, transparentní a otevřenou komunikaci. Není to nic překvapivého. Dnešním světem hýbou informace a způsob jejich sdělování je skutečná věda.

Platí to ve všech oborech lidské činnosti – komunální politiku nevyjímaje. Také kroměřížské zastupitelstvo, či lépe řečeno skupina koaličních zastupitelů ustavená po volbách v roce 2014 se zaštiťovalo transparentností, otevřenou komunikací a širokou spoluprací. Tento názor jsem samozřejmě vítala, protože navazovala na předchozí snažení z doby, kdy jsem měla tu čest město řídit v roli starostky.

 

Čas se nezadržitelně posouvá a začíná být zjevné, jak jsou původní prohlášení naplňována. A v oblasti otevřené komunikace opravdu nemohu být spokojená a jeví se mi, že se spolupráce nedaří. Zkušenost v zastupitelské praxí mi přitom dává možnost srovnávat celé dvanáctileté období.

Zdá se, že mezi koalicí a opozicí vznikla jakási „tichá zóna“, kterou příliš mnoho informací nepronikne. Situaci lze dobře popsat třeba na připravovaných investicích, a to včetně těch víceletých, které možná mohou vytvořit závazek na několik dalších let.

Rádi byste, milí obyvatelé, věděli, jaké investice se chystají a co tím Kroměříž získá? Jak je to s přípravou parkovacího domu, přístavbou druhé ledové plochy nebo revitalizací Bágráku? Ač je mi to líto, nedokážu vám dát odpověď. Neznám ji totiž, k opozičním zastupitelům informace pronikají často jen v nespojitelných útržcích. Jen s obtížemi je pak možné být věcnou opozicí a plnit tu tolik potřebnou kontrolní funkci. Pořád se ptám. Odpovědí ale přichází poskromnu. Svou roli zde hrají i mnohdy doslova „tajuplná“ znění usnesení z jednání orgánů města. Právě tady jsme opakovaně žádali o jejich zpřesnění. Ani to se doposud nedaří.

Komunikace, otevřenost, věcnost. Vedení města a úřad, který si je vědom, že pracuje pro své občany a jim se zodpovídá. Týmová nálada, snaha o využívání možností a spolupráce. To jsou témata, která by se měla oživit a vrátit do každodenní praxe.

Nevím, jestli se ještě současní zastupitelé dokáží vrátit a uvědomit si, že smysluplná komunikace musí mít svá pravidla a zajistit, aby bylo ve věcech jasno a přehledno. Rozhodně bych si to přála nejen já osobně, ale pro celou Kroměříž.