Sny pana inženýra Antoše

16.04.2012 16:21

Otevření výstavního prostoru Zámecké vodárny v galerii Orlovna přilákalo pozornost medií i

Výtvarno milujících občanů města.

Začalo to před několika léty. Jeden pan inženýr měl sen o otevření galerie

moderního umění. Nejenom,  že  se z tohoto snu probudil do reality a začal na jeho realizaci

tvrdě pracovat, ale jemu se pro jeho uskutečnění podařilo získat a nadchnout i mnohé další.

Po   dvaceti výstavách v galerii Orlovna byl pro veřejnost v minulém týdnu zpřístupněn i

nový výstavní  prostor Zámecké vodárny se zachovalým strojním zařízením.

A jde to.  Děkuji Vám, pane inženýre.