Sloučeniny organické, anorganické a demografické

06.05.2013 22:08

 

Jako členka Zastupitelstva Zlínského kraje mám možnost vidět a zapojit se do řešení problematiky, která prochází širším územím, než je to naše kroměřížské. Titulek už sám navádí na oblast školství, přímo na učivo chemie, která je složitá i krásná jako život sám.

 

Problematika slučování středních škol se nesla jako hlavní téma i na dubnovém zasedání ZZK a rozprava to byla zajímavá právě s ohledem na demografický vývoj v našem kraji. Čísla jasně vypovídají o budoucích počtech školáků a tím i o nutnosti přizpůsobit nastalému trendu také kapacity škol.

Momentálně sloučení středních škol řeší přímo ve Zlíně. Ale vývoj neúprosně směřuje také do Kroměříže. A netýká s jen středoškoláků. Město jako zřizovatel základních škol bude muset v blízké budoucnosti přijmout zásadní rozhodnutí, aby se síť ZŠ optimalizovala. Dětí je méně, provozní náklady na chod a správu každé školní budovy však neklesají. Jedná se tedy o otázku demografickou i ekonomickou.

 

Budu se snažit využít informace a zkušenosti z krajské úrovně tak, aby slučování v Kroměříži probíhalo organicky – ve smyslu funkčnosti a účelnosti. Tedy tématem budou vždy ty organické sloučeniny, které respektují demografický vývoj a oblast vzdělávání jako jeden ze zásadních předpokladů prosperity a budoucnosti města.