PF 2013

01.01.2013 00:00

 

Pour féliciter 2013

Vážení spoluobčané,

přelom roku je obdobím, kdy bilancujeme minulost a přejeme si co nejlepší budouc­nost. Co lepšího popřát vám, občanům města Kroměříže, než výhled finanční stability města, které je prostorem pro vaše osobní živo­ty a radosti? Troufám si tvrdit, že pro minulý i ten nadcházející rok může­me v Kroměříži okřídlené PF – Pour Féliciter hrdě pozměnit na sousloví PF - Příznivé Finan­ce. Díky úsporám, a věřte, že i nás šetření bolí, se podařilo dluh města zkrotit a postup­ně ho snižujeme. Potěšující je také skutečnost, že dosavadní opatření jsou v ekonomických kruzích vnímána velmi pozi­tivně a ve srovnání s dalšími okresními městy v naší republi­ce se Kroměříž těší velmi dobré finanční kondici, což nám dává optimismus právě pro ono upřímně míněné PF 2013. Snad je tato skutečnost oním světlem z nejjasnějších, které dokáže vynahradit i část dříve zavedené světelné vánoční výzdoby v ulicích. Je snadné na dluh rozzářit ulice města po­zlátkem Vánoc, mnohem těžší je pak tuto iluzi splácet.

Věřím, že Kroměříž v době nedaleké bude o Vánocích opět zářit, a to nejen světly vánoční výzdo­by, ale i štěstím všech, jimž je Kroměříž domovem i místem z nejmilejších.