Setkání s podnikateli ve spolupráci s TIC a Czechinvest

22.05.2012 09:30

Dne 22.května v 9:30 proběhne setkání mezi  podnikateli a zástupci  TIC (Technologicko-inovační centrum) a agenturou Czechinvest. Společná aktivita města a těchto dvou institucí si klade za cíl zahájit efektivní komunikaci a následnou spolupráci podnikatelů a samosprávy.

Termín a místo konání:     22.května 2012 zasedácí místnost MěÚ Kroměříž, Velké náměstí 115

                                                              09:30 - 10:00 prezentace účastníků

                                                              10:00 zahájení              

Návrh programu:

  1. Úvodní slovo starostky
  2. Prezentace možností využití Inovační portálu Zlínského kraje – nabídka spoluprací na webu, možnosti postupného zapojování se do projektů Otevřené inovace ZK
  3. Prezentace Katalogu firem Zlínského kraje a jeho využití pro MSP z pohledu rozšíření trhů
  4. Inovační vouchery – podpora spolupráce firem s VŠ v oblasti inovací (shrnutí pilotního ročníku, možnosti jiných regionů, příprava další výzvy na podzim 2012)
  5. Představení služeb a produktů Agentury pro podporu podnikání a investic
  6. Diskuse k prezentovaným tématům + podněty k podpoře a rozvoji podnikatelských aktivit v regionu