Rozhovor k průzkumu "Město pro byznys"

15.09.2011 10:15

 

Co byste dělali, kdybyste vyhráli? Jak byste vítězství marketingové využili?
Vzhledem k tomu, že město Kroměříž, a vůbec celé Kroměřížsko, nepatří k ekonomicky silným regionům a takto je i obchodníky obecně vnímáno, umístění v anketě Město pro byznys nám může pomoci ukázat potenciál, který Kroměříž v oblasti byznysu drží v rukou. Ale nejde jen o potenciál obchodní, hodnocenými kritérii byla například i kvalita lokality či přístup veřejné správy a i zde se určitě nemáme za co stydět.

Co si myslíte o průzkumu Město pro byznys?
Známe spoustu nejrůznějších marketingových průzkumů a anket veřejného mínění, kam se města sama hlásí a pějí na sebe chválu. Výsledné hodnocení pak většinou nebývá věcí objektivity, ale spíše oceněním schopnosti zaujmout více než druzí. Do průzkumu Město pro byznys se města nehlásí a jsou hodnocena srovnávacími jasně danými kritérii. Myslím, že takový princip vypovídací hodnotu má.

Budete se snažit vycházet z výsledků průzkumu a budete zkvalitňovat služby a oblasti, ve kterých jste dopadli hůře?
Vždy je co zlepšovat, takže výsledky určitě pečlivě probereme a zkusíme se jimi inspirovat.

Podle průzkumu máte vysoký počet nových studentů, čím si to vysvětlujete?

Naší devizou je velký počet středních škol, z nichž mnohé mají regionální působnost. I když počet studentů může běherm let kolísat, stabilita škol i kvalita jejich výuky jsou zárukou stálého zájmů.

Přírůstek obyvatelstva ve Vašem městě je o více jak 20% vyšší než je republikový průměr, můžete tuto změnu vysvětlit?
Jedním z možných vysvětlení může být fakt, že lidé v dnešní uspěchané době vyhledávají lokality, kde budou mít klid k bydlení a zároveň příjemné prostředí pro život svůj i svých dětí. Kroměříž takové prostředí nabízí.