Radniční účtování 2011

30.06.2012 16:55

„Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech“: řekl Tomáš Baťa  a nezbývá než s ním souhlasit.

 

I naše roční působení ve vedení města se v číslech projevilo. V číslech závěrečného účtu 2011, která jsou i přes klesající daňovou výtěžnost a pokračující ekonomickou krizi, opět po létech kladná.

 

V porovnání s rokem 2010 mělo město na svoje aktivity o 27 milionů více, rating se zvyšuje a dluhové zatížení klesá  také proto, že vloni město nečerpalo žádný úvěr a splatilo přes 40 milionů na splátkách úvěrů investičních.

Chceme a musíme být dobrými hospodáři jak v rodině, tak i ve městě. Je nezodpovědné nechat splácet naše dluhy našimi dětmi i našimi následovníky. Volený politik má na realizaci svého programu 4 roky. Za celé období  je pod přísným dohledem občanů, kteří mnohdy velice kriticky vnímají všechna rozhodnutí, kroky, postupy, vize i pochybení.

Úsporná opatření bolí v rodině i ve městě, ale jsou potřebná , neoddiskutovatelná a přinášejí výsledky, a přesto a možná právě proto je nutné stále hledat správný směr mezi odvahou a opatrností.

Děkuji všem, kdo mi v tomto pomáhají .

 

Vaše starostka