Otevření rekonstruované ČOV v Chropyni

03.05.2012 10:00

Ve čtvrtek dne 3.května 2012 se slavnostně otevře rekonstruovaná ČOV v Chropyni.

Realizace projektu "Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Chropyně" byla financována na základě Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního projektu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Konečná výše dotace byla 43 264 276,13 Kč z programu podpory Operačního programu Životní prostředí EU a 2 544957,42 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR. Dodavatelem stavby byla firma CGM Czech a.s., která vyhrála výběrové řízení za cenu 59 694 960,- Kč bez DPH.