Osobní dotazník pro Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2012

19.07.2012 10:27

Osobní údaje kandidáta

 1. Jméno a příjmení: Daniela Hebnarová
 2. Věk: 55
 3. Bydliště: Francouzská 4026, Kroměříž
 4. Vzdělání: VŠ
 5. Zaměstnání (vč. popisu): starostka města Kroměříže
 6. Mé životní krédo: Slušnost a poctivost není slabost, ale síla
 7. Vlastnosti, které mne charakterizují: trpělivost, tolerance, učenlivost, vstřícnost, čitelnost, pracovitost, empatie, schopnost naslouchat
 8.  Mé kladné vlastnosti: trpělivost, tolerance, učenlivost, vstřícnost, čitelnost, pracovitost, empatie, schopnost naslouchat
 9. Jaké mám ráda lidi: Takové, kteří neztratili  lidskost, morální hodnoty a vlastní názor
 10. Stav: vdaná
 11. Děti: dva syny
 12. O co se zajímám: o historii i současnost
 13. Záliby, koníčky: literatura, film, hudba, společnost, psi, hory
 14. Kde nejraději trávím dovolenou a proč: Nezáleží na tom kde, ale s kým
 15. Proč jsem vstoupil do politiky: protože se chci podílet na řízení věcí veřejných
 16. Proč kandiduji: abych přiblížila kraj městu a město kraji
 17.  Co se mi dnes v politice líbí: že jsem její součástí
 18. Co se mi dnes v politice nelíbí: financování politických stran, postavení voliče ve volebním mezidobí, kauzy, aféry, mediální obraz
 19. Na co se chci zaměřit: podpora drobného podnikání, snižování nákladů na veřejnou správu, kultura, cestovní ruch, vzdělávání, dotační řízení.
 20. Proč se chci zaměřit zrovna na tuto oblast, jaké k tomu mám předpoklady: dlouholeté zkušenosti, prokazatelné dosažené úspěchy, vzdělání, chuť a sílu učit se a měnit zavedené k lepšímu
 21. Co bych chtěl v politice změnit: vše, co poškozuje občany
 22. Co si myslím o roli kraje: Krajské úřady zabezpečují jak úkoly pro samosprávu, tak výkon státní správy v přenesené působnosti. Z pozice města se jedná o mezičlánek v řízení ne vždy zcela kompetentní.
 23. Jaké by měly být priority kraje: práce, práce, práce
 24. Ve kterých komisích, či výborech bych měl zájem pracovat: školská komise, školský výbor… (pracuji ve VZEU) a chci pracovat kdekoli, kde mne bude potřeba
 25. Proč by mě měli lidé volit: protože chci vnímat a řešit jejich potřeby, protože jsou pro mne středem politického světa, protože mám politickou i lidskou historii, protože mne znají a mohou mi věřit