OPĚT JSME V PLUSU

04.06.2013 16:48

Jakmile se povede dobrá věc a máte z ní opravdu radost - chcete se o ni také podělit. A mě těší, že se můžu podělit o zprávu zásadní a významnou. Město Kroměříž opět uzavřelo roční hospodaření v plusu. Když se nám tento výsledek podařil za rok 2011, tedy první rok, nad kterým jsem s novým Zastupitelstvem měla vládu, byl to pro mě jasný signál, že moje vysněná cesta je reálná. Město Kroměříž lze vytáhnout z červených dluhových čísel a vrátit ho do dobré finanční kondice. Ten druhý plusový výsledek mě naplňuje radostí a zadostiučiněním snad ještě víc. Je to potvrzení, že jsme nabrali správný kurz. Směr ke stabilitě. Dluhovou zátěž úspěšně snižujeme, nebereme si žádné další půjčky, snažíme se o úsporný chod úřadu a správné investice.

Děkuji všem, kteří mi pomáhají toto mé zásadní předsevzetí uskutečňovat. Při nástupu do funkce starostky v roce 2010 bylo právě snižování dluhové záteže a návrat městského rozpočtu do plusových čísel tím nejdůležitějším úkolem. Jedině dobrý finanční stav dává ten nejlepší předpoklad pro plány další.

Ať se nám společně v tomto snažení daří i nadále!