Odstartovat správně rok 2016

02.01.2016 08:56

Milí čtenáři, náhodní i cílení, kteří jste vešli na tyto stránky!

Pouštím se po dlouhé době opět do veřejné komunikace, otevírám další kapitolu mé osobní webové historie. Na úvod přiznávám, že mám nejraději osobní kontakt a dialog napřímo. Elektronická forma sdělování je pro mě technicky náročnější, ale využívám ji ráda - i když v ní nejsem příliš pilná. Navíc jsem nyní měla více jak roční pauzu, protože jsem se soustředila na pestré úkoly spojené s nástupem do funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži. Ale věřím, že se opět webově aktivizuji a budu pravidelně přispívat svými postřehy a názory.

Život sám je největším učitelem a přináší zajímavé výzvy, staví nás před nové úkoly, které prostě nelze jen tak obejít. A právě v takové chvíli se nyní společně potkáváme - stala jsem se díky oficiálnímu pověření kandidátkou do senátních voleb na podzim roku 2016. Pečlivě jsem zvažovala, zda a nakolik opět vstoupit do veřejného politického života. 

Jsem člověk zvídavý, považuji se za odpovědnou osobu a nerada utíkám před čímkoliv, co je skutečnou výzvou. Ano, přijetím kandidatury do Senátu ČR jsem si opět naložila kus toho veřejně činného snažení. Naštěstí cítím silnou kontinuální návaznost: v současné době jsem zastupitelkou Zlínského kraje (mandát mi vyprší na pdozim roku 2016), jsem také aktivní v rámci Zastupitelstva města Kroměříže, stále si doplňuji poznatky získané z komunální politiky, které jsem po čtyři roky sbírala ve funkci starostky města Kroměříže. Bez těchto zkušeností bych kandidaturu nepřijala. Platí však i opačná posloupnost - právě s těmito zkušenostmi vím, na jak náročnou cestu se vydávám. Opět nesu kůži na trh. Nemusela bych.

Mohla jsem odmítnout.

Neodmítla jsem, protože jsem vnitřně přesvědčená, že mám co nabídnout. Moje předchozí aktivity mě vybavily dostatečně k tomu, abych věděla, jak a co lze zvládnout. Do voleb o Senát ČR vstupuji jako realista, člověk stojící pevně nohama na zemi. Chci být aktivním propojením pro lidi z Kroměřížska - z měst či malých obcí - na prostředí, kde se tvoří zákony této země, kde probíhají rozhodnutí ovlivnující život každodenní i sváteční. Věřím, že dokážu hájit zájmy našeho regionu. Pro Vás a kvůli nám všem.

Děkuji za Vaši podporu.

Daniela Hebnarová

POZDRAV DO NOVÉHO ROKU 2016