Odpovědi pro Karla Tomana

22.03.2012 09:06

Nemyslíte, že město v otázce urbanismu zaspalo, a že tu roky chybí výrazná role architekta, který na radnici nebude jen tak „na ozdobu“, ale bude mít skutečné pravomoci a politickou podporu?

Město Kroměříž má sice vypracovaný  Strategický plán rozvoje města i územní plán, přesto je důležité urbanisticky korigovat určitá území za pomocí Výboru pro regeneraci MPR a rozvoje města a městské architektky, kterou byla jmenována ing.arch. Radmila Vraníková

To, že podle mých informací dva členové komise pro regeneraci a rozvoj památkové péče zvažují rezignaci, podle mě o něčem vypovídá.

Do 20.3. jsem  o žádné rezignaci dvou členů výboru pro regeneraci a rozvoj památkové péče nevěděla. S nástupem pí. architektky, která 21.3. přišla s návrhem, že odejde z výboru z důvodu střetu zájmů, jsme se dohodli, že za ni bude tuto funkci vykonávat další zkušený architekt, který má k městu vztah a bude jmenován zastupitelstvem.

Není příklad kasáren na Hanáckém náměstí důkazem toho, že městu chybí snaha i nápady, jak svůj rozvoj dlouhodobě řešit pomocí ucelené urbanistické studie nebo městem podporovaných soutěží na architektonická řešení, jak se v jiných městech stalo dobrým zvykem?

Snaha městu určitě nechybí, ale není všeobjímající. Objekty na Hanáckém náměstí nejsou pouze ve vlastnictví města  a záměr s využitím těchto objektů závisí na rozhodnutí jednotlivých vlastníků. V tuto chvíli nevyužívaný objekt, který je v našem majetku, je vzhledem k finanční situaci města velkým břemenem. Nejde jen o to objekt opravit, smysluplně využít, ale zamyslet se i nad dalším provozem  a náklady s tím spojenými. S fakultou architektury VUT Brno již byla navázána spolupráce ( Doc. Koutný), vytipovali jsme lokality, kterými by se mohli studenti ve svých semestrálních i ročníkových pracích zabývat.( to by mohly být třeba ty nápady)

 

Je zvažované jmenování architektky a její úvazek na pár hodin týdně (pokud se nepletu) dostatečným nástrojem ke změně? Vždyť ve městech, kde rozvoj skutečně funguje, na to mají specializované odbory.

Jmenování architektky na jeden den v týdnu je z důvodu omezených finančních možností města a též je to zkouška, jak tato záležitost bude  fungovat. Není vyloučeno, že při důležitějších akcích bude spolupráce rozšířena.

Není mi známo, ve kterých městech jsou na záležitost architektury a urbanismu města specializované odbory. Pokud o těchto městech víte, dejte mi prosím vědět.