Novoroční bilancování 2011/12

02.01.2012 13:15

Konec starého a začátek nového roku je mnohdy důvodem k bilancování a zamyšlení se nad tím, co nám starý rok dal, či vzal a co od nového očekáváme. Ohlížíme se a bilancujeme, ale těžko se sjednotíme v očekávané odpovědi. Někomu vzal, někomu dal a tak už to v obyčejném lidském životě bývá.

Život města je tvořen životy a potřebami jeho občanů a zde již můžeme být konkrétnější, protože ty jsou prioritou každého vedení radnice, bez ohledu na politickou, či stranickou příslušnost.

V loňském roce jsme se společně potýkali s mnohými problémy, které se Vás osobně dotkly. Museli jsme přistoupit k optimalizaci MHD, optimalizaci chodu úřadu i příspěvkových organizací a obchodních společností, zřizovaných městem. Řekli jsme jasné NE Otosanu ve Vážanech, utěsnili drenáže zacharské skládky, prodiskutovali Jihovýchodní obchvat i změny územního plánu. V rámci IPRM pokračovali v rekonstrukcích bytových domů i veřejných prostranství (sídl. Oskol), ve spolupráci s nemocnicí jsme otevřeli novou mateřskou školku.

S pochopením a úspěchem se setkaly pravidelné jarmarky, farmářské trhy, udrželi jsme cenu vodu a získali titul města, vhodného pro podnikání. Vypořádali jsme se s důsledky sociální reformy i požáru v Chropyni. Otevřeli jsme zrekonstruovanou budovu Kina Nadsklepí s víceúčelovým sálem pro hudební i filmové aktivity.

A tom nadcházejícím roce na nás čeká rekonstrukce koupaliště Bajda, Starého pivovaru, revitalizace sídliště Slovan i zeleně ve městě. Plánujeme zdokonalení ochrany před povodněmi, otevření městského informačního centra i centra pro seniory. Přejeme si, aby naše město vzkvétalo, aby se v něm dobře žilo, abychom mohli být pyšní nato, že jsme Kroměřížané.

Chceme být městem, kde nebudeme žít pouze vedle sebe, ale spolu.