Myslím, že tohle bude fajn ...

28.02.2012 11:05

Oznamuje se láskám vašim. Vzpomínáte na film K. Kachyni z 88. roku. Oznamujeme nejenom láskám, ale také nadřízeným a podřízeným, těm, k nimž nás poutá pouto i těm, ke kterým máme velice daleko. I mně každodenně mnozí mnohé oznamují. Někteří pod svým jménem, jiní pod jménem někoho jiného a někteří beze jména. Jsou to ale zaručeně pravdivé a prokázané informace, na něž máme právo všichni. Jsme informacemi zahlceni a velice nesnadno vyhodnocujeme jejich relevanci. Nepravdivá informace dokáže zaujmout, ale i ublížit. Dokáže vyvolat napětí, zaseje semínko nedůvěry, podezření. Pokud se k neúplným informacím a neověřeným tvrzením a polopravdám uchylují i ti, jejichž názor je vnímán a respektován veřejností, dochází k narušení křehké rovnováhy a důvěry mezi lidmi.

Každý občan tohoto města má právo na informace. Každý úředník (a starostku z toho nevyjímaje) má povinnost mu je poskytnout. Je to naše město, žijeme v něm společně, společně se snažíme o to, aby se nám tady žilo dobře. Zastupitelé, které jste si zvolili, o tom v mnohém rozhodují. Seznamte se s tím, jak jednotliví hlasují, navštivte naše webové stránky, najděte si usnesení z jednání, najděte si svého zastupitele a jeho rozhodnutí. Elektronický způsob hlasování vám poskytne pravdivou a adresnou informaci. Pak se můžete ptát proč, a jak který zastupitel hlasoval. Bude to transparentní, průhledné a jednoznačné. Je to další krok ke vzájemné informovanosti a budování důvěry.