Kroměřížskou nemocnici musíme zachránit přímo ve Zlíně

05.04.2018 21:49

Nejasná budoucnost kroměřížské nemocnice spustila lavinu komentářů, vyjádření a proklamací v médiích a přenesla se mezi širší veřejnost. Zcela zásadní ale bude, nakolik se podaří odmítavé stanovisko k navržené koncepci nemocniční péče ve Zlínském kraji přenést na ty, kteří na konci dubna budou o omezení lékařské péče v našem městě fakticky rozhodovat. Z mé zkušenosti zastupitelky Zlínského kraje vím, že jednací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje zaplněná veřejností a lidmi přímo zainteresovanými na projednávaném problému může mít zásadní vliv na průběh jednání i hlasování. To je podle mého také jeden z velmi účinných způsobů, jak vše ovlivnit - být při tom a být slyšet na správném místě. Pokud chceme existenci naší nemocnice a služeb pro pacienty ubránit a ochránit v podobě, v jaké nyní funguje, je velmi důležité argumentovat před těmi, kteří mají rozhodnout. Krajští zastupitelé podklady a materiály problematice týkající se i omezení péče v kroměřížské nemocnici dostanou 16. 4. a ono mačkání tlačítek ANO, či NE proběhne ve Zlíně už za týden.

Je to dostatečný čas na správné rozhodnutí?

Dokážeme během té krátké doby správně zacílit a využít princip zastupitelské demokracie?

V pondělí 23. dubna musí být Kroměřížsko ve zlínské jednací síni slyšet. V krajském zastupitelstvu máme za naše město pouze jednoho zástupce ( za KDU – ČSL). Věřím, že odborná veřejnost z řad lékařů a zdravotníků i občané Kroměříže a okolních spádových obcí, kterým není budoucnost kroměřížské nemocnice lhostejná, použijí všechny legitimní možnosti, jak projednávání nové koncepce ovlivnit a onu písemně předloženou koncepci před krajskými zastupiteli řádně okomentují v souvislostech, které na papírech prostě nejsou. Je to naše společná šance. Využijme ji!

Návrh koncepce Zlínského kraje, který má být projednán na dubnovém zastupitelstvu - ZZK - 5_2_2018 - ZDR-fin.pdf (712804)