Kroměříž že je "městem pro byznys"?

26.09.2011 07:04

 

Ocenění týdeníku Ekonom pro Kroměříž – Město pro business kraje 2011 vyvolalo na mnohých tvářích údiv. Co to byly za nezávislé analýzy, které nám přinesly cenu za rok 2011, proč byla cena udělena zrovna nám???

Snížili jsme náklady úřadu i jeho příspěvkových organizací, zvýšil se nám rating, žijeme v bezpečné a ekologicky přívětivé lokalitě, máme místa v mateřských školách, nízké ceny stavebních pozemků, naši nezaměstnaní jsou rekvalifikovatelní, máme velký počet absolventů středních škol, dokážeme získat dotace z EU a mnoho dalšího. Celkem 49 kritérií z oblasti pracovního trhu, veřejné správ a úrovně cen vytvořilo přehled a srovnání, jak na tom jsme v roce 2011 - a nejsme na tom špatně, přestože si z minulosti neseme dluhové zatížení, které chceme postupně snížit. Při tom všem nesmíme udusit rozvoj a život ve městě. Rekonstrukce budovy kina Nadsklepí postupuje podle časového plánu, stejně tak revitalizace sídliště Oskol. Společně s nemocnicí jsme otevřeli novou mateřskou školku, obdrželi jsme dotace na obnovu městské zeleně, připravujeme projekt na rekonstrukci plaveckého bazénu i zimního stadiónu, začínáme s realizací protipovodňových opatření, odstraňujeme ekologické zátěže.

Při všech probíhajících aktivitách je naší nejvyšší prioritou občan. Ten, který velmi citlivě vnímá všechny naše kroky v jejich absolutní nahotě. On jedná každého s úředníky, on prochází bahnem chodníků, u nichž se nám nepodařilo zkoordinovat souslednost prací, on si všímá každého stromu, který je navržen ke kácení, on polemizuje s rozhodnutím, která přinášejí vícenáklady a prodražení investic. Občan je město a město jsou jeho občané. Naše Kroměříž se stala v letošním roce Městem pro business kraje. Moc bych si přála, aby v tom příštím bylo Městem pro občana. A z pozice starostky se pro to pokusím udělat maximum.