KOLIK NADŠENÍ MÁTE V OČÍCH

16.02.2014 20:54

Vždy mě potěší, když mohu nahlédnout do práce jiných, kteří ve svém tvůrčím oboru mají tu možnost obraz­ně ukázat své nápady a vize. A jsou-li přímo věnovány Kroměříži, chci se inspirovat, jsem vděčný divák a dokážu se ptát i diskutovat. Přesně tím­to způsobem mě oslo­vila návštěva studentů architektury na VUT v Brně, z nichž mnozí mají Kroměříž a její urbanis­tické proměny jako zadání ročníkových prací. Tvoří s mladistvým nadšením, navrhují úpravy pros­tranství, které jsou ne­spoutané konzervativním pohledem nás každoden­ních „uživatelů“ exterié­ru města. Cítím, že i his­torické město si zaslouží najít své osvícené stavitele 21. století, kteří by k té historické kráse přidali i současnou architekton­ickou stopu. Po návštěvě v brněnských ateliérech VUT vím, že o nápady není nouze. Nyní je čas najít ten nejlepší, který Kroměříži bude slušet. Třeba pak cesta k realiza­ci nebude tak dlouhá. Je to jen o té míře nadšení, s kterou dokážeme zužit­kovat inspiraci kolem nás.

 

+ POZVÁNKA ZCELA AKTUÁLNÍ NA CHYSTANOU AKCI