Neklid kolem kasáren

02.05.2012 11:54

Komplex kasárenských budov na Velehradské ulici byl vybudován  na přelomu roku 1899-1900. Tato monumentální výstavba představuje kvalitní ukázku strohé historizující architektury.

Je smutným, bohužel však neměnným faktem, že jedna z budov byla v dřívější době městem prodána soukromému investorovi - a to bez jakýchkoliv regulativ a bez připomínek památkářů. V současné době tak probíhá jednání ohledně demoličního výměru.

Nechceme obhajovat tento zásah, ale tím, že budova patří soukromému vlastníkovi, město už nemá v současné době nástroje na zastavení tohoto kroku.

Vlastník budovy umožnil zástupcům města vstup do budovy a po prohlídce bylo zjištěno, že je v takovém  stavu, že rekonstrukce by byla velmi nákladná a dispozice navíc neumožňuje kvalitní využití.

Jediné, co v současné době může město víceméně ovlivnit, je kvalita nové výstavby a prosazení požadavku, aby nová budova byla objemově ve stejném rozsahu, jako budova stávající. Proto již bylo zahájeno jednání architektky města s architektem, který nový objekt navrhuje.

Kladně lze hodnotit alespoň tato fakta, sovisející s plánovanou novou budovou:

  • Objekt není replika stávající budovy, ale moderní stavba.
  • V přízemí objektu jsou navrženy obchůdky, provozovny a restaurace, čímž se oživí Hanácké náměstí.
  • Je zde pamatováno na parkování, které se nachází v zapuštěném patře budovy.

V neposlední řadě je třeba brát v úvahu i ekonomickou stránku související s energetickou náročností budovy. Rozpracovaná studie  je k nahlédnutí u městské architektky.