JAKO PROLOG - K TÉMATU VODA

18.04.2014 08:10
Každý člověk je obdařený určitou mírou obezřetnosti a citlivosti na témata, která se vztahují k tomu nejzákladnějšímu, co pro život potřebujeme.

Voda je život a musí být čistá. 

Tak jsem si pro sebe shrnula můj současný bytostný pocit, který mě nutí rázně vstoupit do aktuálního dění kolem snahy privatizace značné části akcií VAK Kroměříž. Vede mě k tomu nejen lidský postoj, konám také s vědomím svých povinností jako starostka města Kroměříže. Věřím, že také další zastupitelé podpoří tuto snahu o získání maximálního přehledu nad stavem věcí, abychom společně dokázali ochránit zájmy svých voličů a obyvatel města v horizontu delším, než je čas udávaný tempem volebního období. 
Voda je surovina strategická. Stala se silnou tržní komoditou a vyhledávaným "zbožím". Nyní stále má město Kroměříž a okolní obce tuto globálně stále více ceněnou surovinu v držení, je naším rodinným stříbrem (možná i zlatem), prvkem naší nezávislosti a tou nejživotodárnější jistinou současnosti i let příštích.
 
Nebudu litovat, pokud mě kdokoliv obviní, že komplikuji situaci kolem odkupu části akcií VAK Kroměříž v držení obcí - stávajících akcionářů. Prokáže-li se, že se nejedná o plíživý útok a snahu o postupné ovládnutí celé kapitoly vody a distribuční sítě pro Kroměříž soukromým subjektem, omluvím se a věřím, že všichni rozumně smýšlející lidé to nazvou tím správným slovem: obezřetnost. A už vůbec nebudu litovat mého současného postoje, dojde-li k potvrzení varovných signálů, že jsme v ohrožení. V té chvíli už bude na nás všech, abychom se zastali svých práv a učinili maximum pro to, abychom tento symbol života uchránili. I kdyby nás to mělo cosi stát.  Důležité bude, že tu nevyčíslitelnou hodnotu - vodu - si ponecháme "doma" a předáme ji našim dětem. Na tom není čeho litovat, co napadat, to dává smysl. Voda a vše kolem ní prostě musí být čisté. Jinak jdeme v samotném důsledku sami proti sobě.
 
Děkuji všem, kteří se dokáží ptát, chtějí znát všechna pro a proti a umí se rozhodovat na základě skutečného zájmu o věc. 
Zde nejde o věc, kterou lze prodat jen za mlčenlivého přihlížení. Jde o vodu a vše kolem ní musí být čisté, aby tento symbol života zůstal dál naším pokladem pro budoucnost.
 
Pro doplňující informace - KLIKNĚTE NA ODKAZ
Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?