Dotace, projekty, granty

23.04.2012 12:00

Kouzelná slovíčka, která tak často opakujeme, na nich zviditelňujeme svoji snahu dosáhnout,

získat, podílet se, žádat a administrovat, monitorovat. Opakujeme je pak v době, kdy se

schodek státního rozpočtu prohlubuje, daňová výtěžnost snižuje a mecenáši v nedohlednu.

Podmínky, za kterých nám EU půjčuje (nebo vrací?) se neustále mění, administrativa vzrůstá,

vývoj kurzu koruny vůči euru nelze předvídat, podíl spolufinancování se zvyšuje.

Hodnotící ukazatele stresují příjemce, uznatelné náklady se stávají neuznatelnými a

nepodstatné změny v projektu podstatnými.

Je proto nutné velice pečlivě zvážit přínos a potřebu čerpání dotace pro firmu i pro město.

Co jsme schopni zvládnout vlastními silami, co potřebujeme dofinancovat, k čemu nás

podmínky realizace projektových aktivit, nových pracovních míst i povinné monitorovací indikátory

do dalších let udržitelnosti projektu zavazují. Vždy bychom měli pečlivě zvážit všechna pro

a proti a předem se vyhnout tomu, co přinese pouze náklady, rizika a pochybnosti nejenom

v našem volebním období, ale i těm, kteří přijdou po nás. A proto Multimediální edukační centrum

Klub Starý pivovar NE.  

Dotace, projekty, granty? Ano, ale.!!

Po pečlivém prostudování projektové dokumentace pro co nejméně problematickou realizaci.

Nesmíme zapomenout ani na návazné zatížení a náklady, které mohou dotace generovat,

protože peníze nikdy nebyly levné a o těch evropských to platí dvojnásob.