Dopis firmám - podpora Základní školy a Mateřské školy speciální v Kroměříži

16.11.2011 09:58

 

Vážené dámy, vážení pánové,

rozhodla jsem se převzít záštitu nad akcí, jejímž cílem je podpořit pomoc dětem se zdravotním postižením, jejich rodinám a rovněž pedagogům, kteří jim poskytují vzdělávání ve školách, poradenství ve speciálně pedagogickém centru a smysluplně využitý volný čas při zájmové činnosti.

 

Ráda bych Vás požádala, abyste přijali zástupce Českomoravské reklamní agentury KOMPAKT s.r.o., kteří v úzké spolupráci s vedením Základní školy a Mateřské školy speciální v Kroměříži zajišťují získání finančních prostředků pro pořízení tzv. „sociálního automobilu“ značky Renault Kangoo.

 

Tento automobil bude škola využívat k zajištění potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením.

Především k dopravě imobilních žáků na akce naší školy a k cestám poradenských pracovníků speciálně pedagogického centra do všech typů škol, ve kterých jsou jejich klienti integrováni.

 

Škola poskytuje vzdělání a komplexní speciálně pedagogickou podporu aktuálně 84 dětem s těžším zdravotním postižením z celého okresu Kroměříž. Prostřednictvím svého školského poradenského zařízení – speciálně pedagogického centra – zastřešuje ve zlínském kraji široké spektrum odborných pedagogických, psychologických a sociálních služeb, na jejichž zajištění bude využíván i nově získaný sociální automobil.

 

Principem tohoto projektu je dohoda, v níž za své vložené finanční prostředky získáte reklamní plochu, která Vám bude k dispozici na zmíněném automobilu po dobu 6 let

Podrobnosti Vám ochotně vysvětlí zástupci firmy Kompakt.

 

Vážené dámy a pánové.

Věřím, že se zapojíte do konkrétní pomoci dětem se zdravotním postižením a že se připojíte k této dobročinné akci. Děkuji za Vaši vstřícnost a těším se setkání s Vámi při slavnostním předání sociálního automobilu speciální škole.

 

S úctou

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka Města Kroměříže