ČTVRTSTOLETÍ od třetího znovuobnovení pomníku T. G. Masaryka v Kroměříži - Kroměříž 1993 - 2018

08.04.2018 22:04

Pomník prvního prezidenta ČSR byl v Grutfreundově provedení v KM poprvé odhalen již 28. 10. 1928 (zásluhou legionářů, kteří působili v kroměřížské posádce), při příležitosti oslav 10. výročí vzniku republiky. Dlouho se občané města z pomníku netěšili, již v červnu 1940 byl odstraněn nacisty. Podruhé byl obnoven 28. 10. 1947 a za 6 let, díky Čepičkovi, jeho nohsledům a Lidovým milicím byl odstraněn znovu.

Fotka uživatele Daniela Hebnarová.

Třetí, doufejme, že poslední znovuzrození pomníku TGM má na svědomí Sokolská župa hanácká, která vyhlásila začátkem 90. let 20. století sbírku na znovuobnovení pomníku. Původcem sbírky byl Ing. Zdeněk Rakovič, který uposlechl výzvu z díla Ferdinanda Peroutky. Motivací mu byla následující slova:

„ První věc, které je národu třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Jde o to, aby národ měl jasné představy o tom, co je dobré a co je hanebné…“

Sbírka vznikla spontánně v rámci Občanského fóra, po jeho rozpadu byla přenesena do ODS a pak pokračovala na půdě Sokola. Shromažďovaly se nejenom peníze od malých dárců, soukromých subjektů i institucí, ale hledal se i původní model sochy od akademického sochaře Otty Grutfreunda. Za pomoci odborníků z Národní galerie v Praze odlila zrekonstruovanou plastiku TGM slévárna Dolní Lhota u Blanska a podstavec a instalaci sochy provedla firma FAKO, s. r. o. KM.

7. 3. 1993 byla socha za přítomnosti občanů města, zástupců Masarykovy společnosti v Praze, starosty města Kroměříže Ing. Petra Kvapilíka, starosty Sokolské župy Hanácké JUDr. Ing. Mohyly, odhalena se slovy:

“ Předali jsme pomník našeho prvního prezidenta do péče města Kroměříže s přesvědčením, že již bude trvale zachován a že příštím generacím se stane jméno Masaryk opět synonymem pro pojmy čest, mravnost , svoboda a občanská slušnost.