Co je vlastně kultura? Jak je možné, že si v Kroměříži opečováváme Vejvanovského a nechceme Kryla?

13.05.2018 20:49

Kroměříž je vnímána jako velmi kulturní město plné hudby, výtvarna a umění, které tady proniká časem a prostorem. Zdá se, že si tohoto intelektuálního dědictví Kroměřížané váží a vnímají ho jako součást genia loci svého města. Je tomu ale tak doopravdy?

Město se chlubí Pavlem Josefem Vejvanovským i Maxem Švabinským, hlásí se k významným umělcům, kteří jsou jakkoliv spojeni s městem.

V nedávných letech se podařilo v Kroměříži důstojným způsobem umístit vzpomínku na hudební a básnickou tvorbu Karla Kryla. Zpěváka, rebela, který už se dávno dostal do učebnic a už vzhledem k tomu, že dokázal jednoznačně pojmenovávat chyby režimu v tehdejším Československu a před systémem se nesklonil, je jednoznačným symbolem odporu proti každé totalitě.

Není ani sporu o tom, že to byl skvělý muzikant s velkým talentem, který barvitě vládl slovem. To se projevilo nejen ve stále známých textech jeho písní, ale také v méně známé, křehké poezii.

Kryl je Kroměřížan jako vy a jako já. A může sloužit jako vzor nejen nám dospělým, ale zejména našim dětem. Právě na Krylovi jim můžeme ukázat, jak důležité je se nevzdat a že je to možné.  V sugestivním prostředí expozice jeho tvorba opravdu zapůsobí na každého návštěvníka. Expozicí, která na Kryla vzpomíná, neprocházejí davy jako Květnou zahradou v době, když kvetou tulipány. Ona k tomu ale ani není určená.

Je komorním prostředím pro individuální průzkum toho, jaký byl Karel Kryl. Ostatně právě tento styl se ke Krylovi hodí, sám byl velkým individualistou, co si na vše vytvořil vlastní názor a ten se pak nebál vyslovit.

Zdá se, že části současného vedení města Kryl vadí. Expozice je prý zbytečná a prostory expozice by mohly soužit zcela jiným účelům.

Kryl celý svůj život bránil právo Čechů na vlastní svobodu. Když se po Sametové revoluci vrátil do tehdejšího Československa, když jsme v Kroměříži odhalovali s nadšením jeho pamětní desku, když věnoval kroměřížské knihovně soubor originálů svých Básniček psaných na zrcadlo, ani náhodou by mne nenapadlo, že budu jednou já hájit Kryla v jeho rodném městě.

Máte chuť a čas Kryla si připomenout? Pak zkuste výběr jeho písní na youtube.com.