Celoživotní učení - Kroměříž 2012

18.05.2012 13:29

Problematika v oblasti odborného vzdělávání je problematikou složitou a je ji nutné věnovat dostatek pozornosti.

Chceme-li si udržet krok odborného školství s technickým rozvojem ve společnosti je nutné tuto oblast dostatečně podporovat. Musíme si uvědomit, že oblast vzdělávání a to buď v odborném školství, učňovském školství nebo v různých formách celoživotního vzdělávání mají přímý vliv, jak na budování konkurenceschopnosti v jednotlivých regionech, tak na budování konkurenceschopnosti celé české republiky. V době prohlubující se celosvětové krize je uváděná problematiky vice než aktuální. Zvolené téma pro Celostátní seminář v roce 2012 „Odborné vzdělávání z pohledu škol a trhu práce“ je proto tématem aktuálním, kde se jedná právě o zabezpečení uplatnění absolventů škol v tvrdém konkurenčním prostředí trhu práce. Dnešní doba jasně naznačuje, že nejsme schopni si vystačit, pouze se znalostmi získanými v mládi, ale je nutné vstřebávat informace nové.

Jsem velice ráda jako starostka města Kroměříže, že právě takto aktuální témata jsou dlouhodobě probírána právě v Kroměříži a věřím, že při náročnosti svého jednání si najdete i čas navštívit pamětihodnosti města.  Samotnou odbornou garanci při řešení uváděné problematiky Celostátním seminářem 2012 v Kroměříži jsou jednotlivý vystupující, kteří svou odbornou erudici odborným školstvím se dlouhá léta zabývají.